dissabte, 28 de novembre de 2015

Manipulem fulles

A P1 manipulem fulles per treballar diferents textures i conèixer millor el nostre entorn.dilluns, 23 de novembre de 2015